Kundalini Yoga ve Meditasyonları: Çakralar

Yetenek sizi her yere götürür. Yeteneğin yaratamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeteneğin ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur. Size her konumu, her yeri verir. Yetenek, bilinçliliğinizi ve sezgilerinizi kullandığınız sonsuzluğun aracıdır."

Yogi Bhajan

Her çakra, açık olduğunda ve en üst düzeyde bir yoğunlukla titreştiğinde hayatımızı iyileştirmek için kazanabileceğimiz özel bir yetenek, bir armağan ya da bir beceri ile bağlantılıdır.


*** Her çalışma birbirinden bağımsızdır ve çalışmalara tek tek katılım sağlanabilir.


MULADHARA ÇAKRA

Kök çakra üzerine çalışmak bizi daha sakin, güçlü ve kararlı hale getirir. Sağlıklı bir kök çakra, insana doğal bir coşku, özgüven ve motivasyon ile stresli durumlarda dayanma ve devam etme yeteneği sağlar. İçgüdülerine hakim ve canlı, ayakları yere basan, doğaya ve aileye ait olma hissine sahip bir insan yaratır.

Zayıf bir kök çakra, bir birey olarak gelişme, verme ve besleme, dış dünyaya açılarak potansiyelimizi gerçekleştirme yeteneğini engeller. Bu nedenle yoga pratiğimizde kök çakrayla tekrar tekrar çalışmak enerjimizin ve ruhumuzun temellerini güçlendirmek için çok önemlidir.

Bu çalışmada kök çakramızı güçlendirmek ve beslemek için asana, nefes çalışması, mantra, meditasyon ve şifalandırıcı gong sesi gibi yöntemleri kullanacağız.Tarih: 27 Ekim Pazar 14:00-18:00SVADHISTHANA ÇAKRA

Ruhunuzu besleyecek yaratıcı ve tutku dolu bir hayatı yaşamak için her çakra dünyanın bir vizyonudur, tüm duygularımızı, düşüncelerimizi ve değerlerimizi dünya ile karşılamak ve onun içinde hareket etmek için düzenleyen bir bakış açısıdır. İkinci çakranın vizyonu arzu ve tutku, ikilikler ve kutuplaşmalar, hareket ve değişim ile temel olarak yaratıcılıkla ilgilidir. İyi işleyen ikinci çakra dünyayı tutkular, motivasyonlar ve fikirlerle boyar. Dördüncü çakradaki şefkatin yolunu hazırlar. 2.çakramız güçlendiğnde tutkularımızı bularak, yaratıcılığımızı harekete geçiririz.

Bu çalışmada yenileyici bir kundalini yoga serisi ve dönüştürücü meditasyonlar sayesinde tutkuyla, yaratıcılıkla ve mutlulukla başkalarıyla olan bağlantınızı güçlendireceksiniz. Böylelikle suçluluk duyguları ve bağımlılıklardan uzak, ruhunuzu besleyen yaratıcı hayatı yaşayacaksınız.

Çalışmamız derinden bir şifalanma yaşayabilmeniz için 15 dakikalık bir gong seansıyla bitecek, böylece bu yıl için kendinizi motive, güçlü, odaklı ve canlı hissedeceksiniz. Yaratıcılığınız dengede olduğunda ve kendi tanrısallığınızla uyum içinde olduğunuzda hedeflerinizi ortaya koymak hem keyifli hem de kolay olur.

Kundalini yoga ve meditasyonu sayesinde hormonal sistem dengelenir, sinir sistemi güçlenir, zihnin, bedenin ve duyguların enerjisinden yararlanmayı sağlar, böylece kendi düşünce ve duygularımız tarafından kontrol edilmektense kendimizi kontrol etmeyi öğreniriz. Bu teknik beden, zihin ve ruhu etkilemek için nefesi, mudrayı, gözleri belli bir noktaya odaklamayı, beden kilitlerini ve pozları belli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirir.

Tarih: 29 Aralık Pazar 14:00- 18:00
MANIPURA ÇAKRA

3. çakra enerjinin, irade gücünün, kontrol ve koordinasyon duygusunun merkezidir. Parlayan cevher adıyla anılır ve öz saygı ve dönüşümün gücünü temsil eder. Solar pleksustan gelen ateş ile beslenir.

Görme yetisi (sight) ve vizyonu koordine eder, geliştirir. Sağlıklı bir üçüncü çakra uyuşukluğu üzerimizden atmayı, bir şeye hemen başlamayı sağlar. Bu çakra sayesinde risk ve hayatımızın sorumluluğunu alırız. Ayrıca sindirim ve metabolizmayı kontrol eder, bizlerin içten gülme, sıcaklık, kolaylık ve canlılık hislerini yaşamamızı sağlar. Yaşamımızdaki kavramsallaşmayı, hayal gücümüzü sağlayan ve tamamlayan bir itici güçtür. Bir şeylere inanıp onu yapma kararlılığını gösterme gücünü burada buluruz.

Tarih: 26 Ocak Pazar / 14.00- 18.00ANAHATA ÇAKRA
Kalp çakrası duyguların, şefkatin ve sevme kapasitesinin açılışını temsil eder. Göklerin üst enerjisiyle, yeryüzünün alt enerjileri arasındaki akışın bedendeki denge nokatasını oluşturur. Kalp çakrasının açılışı kendinizi başkalarının gözüyle görebildiğiniz, başkalarını kendiniz kadar önemli görebildiğiniz yer olan, öz farkındalığın ilk gerçek aşamasıdır. Bu çakra "biz"'in bir anlam kazanmaya başladığı yerdir. Yogi Bhajan "Kalple çalışmak, varlığınızın spiritüel anlamına varmak için duygularınızı ve hislerinizi kullanmak anlamına gelir" demiştir.

Biz de bu atölyede kalp çakramızı açmak, dengelemek, tüm olası durumlarda şefkatli davranma gücünü yaratmak ve insan ilişkilerinin hakikatini keşfedebilmek için Kundalini Yoga'nın kutsal tekniklerini ve Gong'un gücünü kullanarak sevgi ve farkındalık içinde bir gün geçireceğiz.

Atölyemiz, kısa bir farkındalık meditasyonu ile başlayacak ve ardından temel bir Kundalini Yoga seti içerecektir. Savasana sonrası kısa bir ara vereceğiz ve dersimize Kundalini yoga ve kalp çakrası üzerine biraz teorik bilgi ile devam edeceğiz. Ardından kalp çakrası odaklı bir pranayama çalışması ve sakin bir kalp için bir meditasyon öğreneceğiz ( meditation for a calm heart ). Kısa ama çok zevkli bir kalp çakrası odaklı bir set ile devam edip, günümüzü son derece etkili bir partner meditasyonu ile bitireceğiz. Son dinlenme sırasında tüm chakralarımızı dengeleyecek Gong'un sesini dinleyeceğiz. Hepimize şifa olsun, Sat Nam!

Tarih: 23 Şubat Pazar 14:00-18:00


VISHUDDA ÇAKRA

Vishudda Chakra boğaz merkezi, tiroid ve paratiroid bezleriyle ilişkilidir ve eter elementiyle ile yönetilmesinden dolayı gerçekten mucizevi ve gizemlidir.

Eter, bir şeyin var olmasına izin veren zaman ve mekan şartıdır. Dışa vurum sürecinin en başıdır. Boğaz çakrası açıldıkça incelikli zekamız ve bilgeliğimiz artar. Konuşma, dinleme ve yaratma yeteneklerimiz gelişir, güzelleşir.

Bu çalışmada beraberce, yeniden uyanışa; yeni fikirler, sesler ve renklerle katılalım. Hakikati duyma ve hakikati konuşma üzerine bir yolculuğa çıkalım. Sat Nam!Tarih: 15 Mart Pazar 14:00-18:00


AJNA ÇAKRA
Ajna çakra; sezgi, bilgelik ve karşıtların birliği

Bu çakra kaşlarımızın hizasında olup epifiz bezi ile ilişkilidir .

Bu çakra aracılıgıyla bütünlüğe ve kişiliğin bütünleşmesine erişiriz.Gitmek istediğimiz yönün sezgisini buradan ediniriz. Büyük enerji kanallarının ida, pingala ve sushuma’nın bir araya geldiği yerdir. Üç içsel enerji nehri Ajna’da bir olur. Bizler de bu çalışma da Ajna çakraya daha derinden bakarak, sezgi yeteneğimizi ortaya çıkaracak meditasyonlar ve ardından bu çakraya odaklı bir kundalini yoga seti yapacagız. Devamında 5.çakra’dan itibaren yapmaya başladıgımız Kirtan Kriya ile devam edip Gong’un sesiyle şifa bulacagız.

“Hayatımıza sezgi gücümüz olmadan devam etmek sanki yan ve dikiz aynaları olmayan bir otomobili sürmeye benzer .Tüm görebildiğimiz sadece önümüzdür .” Yogi BhajanTarih: 5 Nisan Pazar 14.00-18.00
SAHASRARA ÇAKRA

Onuncu Kapı

Belirli sınırlar içinde kalmama ya da sınırlandırılmamışlık yeteneği, yedinci ya da bazen adlandırıldıgı gibi taç çakranın onuncu kapı noktasında bulunur, burası beynin büyük bölümünü kaplar. Epifiz bezi ile ilgilidir ve ve bu çakranın kilit özelliği teslim olmaktır. Sonsuzluk önünde başınızı öne eğerken içinize dolan alçakgönüllülüktür. Dikkatin, kanın, kan dolaşımının ve prananın odağı yedinci çakrada yoğunlaşır ve kişi yeni bir açıklık ve kuvvet hissiyle dolar. Yedinci çakra aynı zamanda kozmik ses ile bağlantılıdır. Eski kahinler bu kozmik sesi Gong’un sesindeki hislerle yansıtmaya çalışmışlardır.

Her atölye çalışmamızda olduğu gibi bugün de pranayama, meditasyon, mantra ve asanaları kullanarak Sahasrara üzerinde çalışacağız. Gong’un sesiyle teslimiyeti ve sonsuzluğu tecrübe edeceğiz.

"Eger, Kundalini Enerjisi onuncu kapıda spiral çizmez ve burayı açmazsa, insan sonsuzluğu anlayamaz, deneyimleyemez ve tadını çıkaramaz" Yogi BhajanTarih: 26 Nisan Cumartesi / 13.00-15.30AURA

Kundalini Yoga’nın çakra sisteminde, insanın sekizinci bir çakrası oldugunu görürüz.

Bu çakra, tüm bedenimizi çevreleyen elektromanyetik

bir alandır. 8. çakra ya da aura alanı, bedenimizin çevresinden 3

metre uzaga denk genişleyebilir ve bu çakradan insana parlaklık

yeteneği yayılır. Aura diğer tüm çakraların etkilerini birleştirir.

Bu çakra genellikle bedeni saran bir alan ya da güç tüm diğer çakraları çevreleyen enerji kabugunun kuvveti olarak düşünülür. Bedeni çevreleyen bu alan güçlü oldugunda negatif etkiler otamatik olarak filtrelenir.

Güçlü bir sarmalayıcı alan diğer tüm çakraların işleyişini geliştirir

ve bedenin elektromanyetik alanınını bütünlüğünü sağlar.Kundalini yoga çakra serimizin sonuncusu olacak olan çalışmada aura üstünde nefes ve meditasyon çalışmaları ve kundalini yoga setimizle beraber, programımızı Kirtan Kriya ve gongun titreşimleri ile kapatacagız.Tarih: 26 Mayıs Pazar / 16.00-18.30

Uzman: İrem Greenfield

Yer: Hariom Yoga MerkeziTarih:

1. Çakra 27 Ekim 2019, Pazar / 14:00-18:00

2. Çakra 29 Aralık 2019, Pazar / 14:00-18:00

3. Çakra 26 Ocak 2020, Pazar / 14:00-18:00

4. Çakra 23 Şubat 2020, Pazar / 14:00-18:00

5. Çakra 15 Mart 2020, Pazar / 14:00-18:00

6. Çakra 5 Nisan 2020, Pazar /14:00-17:00

7. Çakra 26 Mayıs 2020, Pazar / 13:00-15:30

8. Çakra 26 Mayıs 2020, Pazar / 16:00-18:30Katılım Bedeli: 8 Çalışma için toplu paket 1500 TL

Çalışmalara tek katılım: 220 TL


Önemli Bilgiler

* Programımız en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir. Rezervasyonsuz katılım kabul edilmemektedir.

* Alınan workshopun iptali ve değişikliği yapılamamaktadır.Ayrıntılı bilgi için info@yogahariom.com veya 0216 414 69 86'dan ulaşabilirsiniz.