İleri Seviye Yoga Uzmanlaşma Programı (300 saat)

İ-YUP 2019 GENEL

Süre: 300 saat

Başlangıç Bitiş tarihi: Nisan - Aralık 2019

 

 

Modüller

1. Jnana Yoga (60 saat) 2400 TL+KDV

2. Bhakti Yoga (15 saat) 600 TL+KDV

3. İleri Düzey Asana ve Pranayama (50 Saat) 2000 TL +KDV

4. Konsantrasyon ve Meditasyon (25 saat) 1000 TL+KDV

5. Hindistan’da Ashram Deneyimi (150 Saat) 1800 USD

 

 

Tanım:

Bu programın Hariom ve Om Yoga Merkezleri’nin düzenlediği 200 saatlik YUP’un (Yoga Uzmanlaşma Programı) bir devamıdır. İlk dört modüle katılım herkese açıktır, beşinci modül bütün bir programla gerçekleşir. Bütün bir programa katılım ise mülakatla mümkündür.

Program sekiz basamaklı yogayı birinci basamağından son basamağına kadar uygulamalı ve derinlemesine çalışmayı amaçlar. Öte yandan, günümüzde sekiz basamaklı yoganın bir anlamda bütünleyicisi diyebileceğimiz Jnana, Bhakti ve Karma Yoga da programa dahil edilmiştir.  

Programda çok sayıda yoga ve meditasyon uzmanı, yazar ve felsefeci konuk uzman olarak yer alır.  

Ashram deneyimi Hindistan’da gerçekleşir, orada gerek Hintli gerekse yabancı uzmanlar programda aktif olarak yer alırlar. Çalışmalar esnasında İngilizceden Türkçeye çeviri yapılacaktır.

 Programı bitirenler Yoga Alliance International 500 almaya hak kazanırlar.

 Katılım Şartı: Mülakat

 Kısa Tanım: Hariom Yoga Merkezi İleri Seviye Yoga Uzmanlık Programı (İYUP) yogayı bütüncül bir şekilde ele alarak bir yoga uzmanının gereksinimi olan tüm bilgileri bir araya getirerek tasarımlanmıştır.

 

Başvuru: Lütfen linkteki formu doldurunuz.

http://www.yogaegitmenlikegitimi.com/jnana-yoga-basvuru/

 

Program Uzmanları: Bora Ercan, Sanem Önder, Damla Gayatri Dönmez, İrem Greenfield, Serhan Bulut, Özge Serdar

Konuk Konuşmacılar: Rahmi Öğdül, Turan Argun Sezer, Göksun Yazıcı, Barış Tut

 

 

MODÜLLER:

1. Jnana Yoga

Süre: 60 saat (40 artı 20)

Başlangıç-Bitiş tarihi: 12 Nisan - 22 Eylül 2019

Uzman: Bora Ercan

Konuk Konuşmacılar: Rahmi Öğdül, Turan Argun Sezer, Göksun Yazıcı, Barış Tut

 Tanım: 

Bora Ercan’ın koordinatörlüğünde Jnana Yoga (Batı ve Doğu Felsefesi / Yoga ve Meditasyonda: Dün, Bugün ve Yarın) Bu program felsefeyi Batı ve Doğu felsefesi olarak ayırmadan bilgiyi tarihsel bağlamına oturtarak bütünlemek amacındadır.

 Yoga bir ağaçsa bu ağacın en derin kökü Jnana Yoga’dır. Jnana Yoga bilginin, bilgeliğin arındırıcılığı üzerine kuruludur. İçinde çok yoğun felsefi kavramları, tartışmaları, epistemolojiyi, ontolojiyi, etiği barındırır. Bu nedenle, hangi yoga tarzı olursa olsun Jnana Yoga olmadan var olamaz. Patanjali sutralarıyla bugünkü yoganın ilk adımını atarken yaptığı başlı başına Jnana Yoga’dır, Svatmarama’nın Pradipaka’sı da bundan bağımsız olarak ele alınamaz. Kaldı ki, Herakleitos, Pythagoras ve Platon da birer Jnanidir (Jnana Yogi). Her türlü düşünsel edimimiz bir tür Jnana Yoga olarak ele alınabilir.

 

Bu çalışma eski yogik ve tantrik metinlerin ışığında günümüzdeki felsefeyi, yogayı, insanı, toplumu anlamaya ve çözümlemeye yöneliktir.

 Programda zaman zaman 3. ya da 14.yüzyıl metinlerinde verilen asana, pranayama ve meditasyon teknikleri uygulanacaktır fakat program esas olarak okumaya, yazmaya, yazılı ve sözlü olarak tartışmaya yönelik bir programdır.

 Bu çalışmaya profesyonel olarak yoga çalışmaların yanında sadece felsefi olarak kendini geliştirmek isteyenler de katılabilir.

 Programın 20 saati internetten kapalı devre sistemle verilir.

 Katılım Şartı: Yok

 Kısa Tanım: 60 saatlik Jnana Yoga programı. Bilgelik için bilgi yolu yogası.

 

Program

13 Nisan 2019: 14.00-19.00
14 Nisan 2019: 14.00-19.00
11 Mayıs2 2019: 14.00-19.00
12 Mayıs2 2019: 14.00 – 19.00
22 Haziran 2019: 14.00-19.00
23 Haziran 2019: 14.00-19.00
21 Eylül 2019: 14.00 – 19.00
22 Eylül 2019: 14.00 – 19.00

 Katım bedeli: 2400 TL+KDV

 

2. Bhakti Yoga

Süre: 15 saat

Başlangıç-Bitiş tarihi: 21 - 23 Haziran 2019

Uzmanlar: Bora Ercan ve Damla Gayatri Dönmez

 Tanım: Bu program mantra ve Bhagavad gita bilgisi, açıklaması ve yorumu üzerinedir. Om başta olmak üzere birçok mantra derinlemesine ele alınır, nasıl tekrar edileceği üzerine durulur.

 Bhakti, inanç ve adanmışlık demektir. Bu çalışma inanç olgusunu neden ve sonuç bağlamında ele alır. Dünya edebiyatının temel eserlerinden Bhagavadgita konunun uzmanlarından Damla Gayatri Dönmez tarafından anlatılır.

 Katılım Şartı: Yok

 Kısa Tanım: Mantraların ve Bhagavagita’nın tarihsel bir bağlama oturtularak çözümlemelerinin yapılması. Söylenen mantraların derin anlamlarının öğrenilmesi.

 Program

13 Eylül 19.00-22.00,  Bora Ercan
14 Eylül 12.00-18.00, Bora Ercan
15 Eylül 12.00-18.00, Damla Gayatri Dönmez

 

Katım bedeli: 600 TL +KDV 

3. İleri Düzey Asana ve Pranayama

Süre:  50 Saat

Başlangıç-Bitiş tarihi:  30 Haziran - 13 Temmuz 2019

Uzmanlar: İrem Greenfield, Serhan Bulut, Özge Serdar, Bora Ercan

 

Tanım: Bu çalışma ileri düzey asanaların ve pranayamalar üzerine bir çalışmadır.  Katılımcılar sadece asanaları kendilerinde uygulamayı değil o asanaların meditatif etkisini de deneyimler. Asanalar ve pranayama anatomik boyutları kadar çakralarla ve mitolojiyle ilişkilerine kadar çok farklı boyutlarda ele alınır.

 

Katılım Şartı: Temel düzey asanaları yapabiliyor olmak

 

Kısa Tanım: Adım adım ileri düzey asana ve pranayama pratiğinin çalışılması

 

Program

28 Haziran 19.30-21.30 Pranayama

29 Haziran 12.00-18.00 Serhan

30 Haziran 12.00-18.00 Özge

5 Temmuz 19.30 - 21.30 İrem

6 Temmuz 12.00 - 18.00 İrem

7 Temmuz 12.00 – 18.00 İrem

12 Temmuz 19.30-21.30 Pranayama Bora

13 Temmuz 12.00-18.00 Serhan

14 Temmuz 12.00-18.00 Özge

20 Eylül 19.30-21.30 Pranayama Sanem

21 Eylül 12.00-18.00 Bora

 

Katım bedeli: 2000 TL+KDV

 

4. Konsantrasyon ve Meditasyon

Süre:  25 Saat

Başlangıç-Bitiş tarihi:  6 Eylül - 21 Eylül 2019

Uzmanlar:  Bora Ercan, Özge Serdar, Sanem Önder

 

Tanım: Yoganın üst basamakları olan meditasyonun temel yogik, tantrik ve upanishadik yöntemlerinin anlaşılması ve uygulanması. Konsantrasyon ile meditasyonun farkları. Samadhi olgusunun anlaşılması bu programın amacıdır.

 Katılım Şartı: Yok

 Kısa Tanım: Meditasyonun yogadaki yeri ve önemi nedir sorusuna bir yanıt arayışı

 Program

6 Eylül 19.00 - 21.30 Bora

7 Eylül 12.00 - 17.00 Bora

8 Eylül 12.00 – 17.00 Sanem

13 Eylül 19.00 – 21.30 Bora

14 Eylül 12.00 – 17.00 Bora

15 Eylül 12.00-17.00 Özge

 

Katım bedeli: 1000 TL+KDV

 

 

5. Hindistan’da Aşram Deneyimi
Süre:  150 Saat

Başlangıç-Bitiş tarihi:  25 Ekim-7 Kasım 2019

 

Tanım: Hindistan’da deneyimli hocalar eşliğinde bir yoga uzmanın yaşamı boyunca unutamayacağı derinlikte bir deneyim. Programda aynı zamanda Mumbai ve çevresinde belli başlı aşramların ziyaret edilmesi de söz konusudur. Aşram programı yoğun arınmaları, pranayama, asana, karma yoga ve meditasyonu içerir.

 Katılım Şartı: YUP’u bitirmiş olmak

 Kısa Tanım: Bir yoga uzmanının yaşam boyu unutamayacağı bir deneyim

 Program

25 Ekim-7 Kasım 2019

 Katım bedeli: 1800 USD